Van một chiều lá lật Wafer FAF 2300

Kích cỡ: DN25 → DN400

Áp suất: PN 16

Thiết kế EN 14341
Kiểu kết nối Kết nối kiểu Wafer 1092-1

ISO 7005-1

Khoảng cách bề mặt EN 558 Series9748 / DIN 3202 F6
Marking EN 19
Kiểm định EN 12266-1
Bảo vệ chống ăn mòn Electrostatic Bonded Epoxy