Van một chiều chữ ngã FAF 2250

Kích cỡ: DN50 → DN250

Áp suất: PN 16

Thiết kế EN 12334 / EN 16767
Kiểu kết nối EN 1092-2

Kết nối mặt bích ISO 7005-2

Khoảng cách bề mặt EN 558 Series 1 / DIN 3202 F1
Marking EN 19
Kiểm định EN 12266-1
Bảo vệ chống ăn mòn Industrial Epoxy