Van một chiều lá lật nối ren FAF 4350

Kích cỡ: DN15 → DN50

Áp suất: PN 16-25

Kiểu kết nối Kết nối kiểu ren EN ISO 228-1
Marking EN 19
Kiểm định EN 12266-1