Van bướm một chiều FAF 2350

Kích cỡ: DN25 → DN400

Áp suất: PN 16

Thiết kế EN 12334
Kiểu kết nối Kết nối kiểu Wafer EN 1092-1

ISO 7005-2

Khoảng cách bề mặt EN 558 Series 16
Marking EN 19
Kiểm định EN 12266-1
Bảo vệ chống ăn mòn Electrostatic Bonded Epoxy