Van một chiều dạng đĩa FAF 2370

Kích cỡ: DN25 → DN400

Áp suất: PN 16

Kiểu kết nối Kết nối kiểu wafer EN 1092-1

ISO 7005-1

Khoảng cách bề mặt EN 558 Series 49
Marking EN 19
Kiểm định EN 12266-1