Khớp nối cao su FAF 5000

Kích cỡ: DN25 → DN600

Áp suất: PN 10-16

Thiết kế DIN 30680
Kiểu kết nối EN 1092-1 / ISO 7005-1
Khoảng cách bề mặt DIN 30680
Kiểm định DIN 30680
Bảo vệ chống ăn mòn Galvanisation